กว่าจะหาข้ออ้างออกมานอกบ้านก็แสนจะยากเย็ดไม่ใช่สิยากเย็น

กว่าจะหาข้ออ้างออกมานอกบ้านก็แสนจะยากเย็ดไม่ใช่สิยากเย็นLeave a Reply